$9.17
GoGo Squeez Organic Fruit & VeggieS Variety 3.2 oz

Product Overview

Product Name: GoGo Squeez Organic Fruit & VeggieS Variety 3.2 oz
SKU: Y0049

Product Description

GoGo Squeez Organic Fruit & VeggieS Variety 3.2 oz

Features:

16-count
3.2 oz. Pouches
USDA Organic
Non-GMO
100% Fruit and Veggies
8 Pedal Pedal Peach
8 Boulder Berry